Správná volba osvětlení má moc definovat a zlepšovat identitu a image vaší firmy.  Osvětlení pracovišť musí odpovídat nárokům vykonávané práce na zrakovou činnost, pohodu vidění a bezpečnost zaměstnanců v souladu s platnými normami.

Navrhneme vám osvětlení, které zlepší pocit pohody a zvýší pracovní výkon.

Osvětlení kancelářských, společenských, vstupních a reprezent. prostor, knihoven, výstavních prostor a muzeí, rodinných domů, bytů

page-image_jpeg-20150727015813-1015-dollarphotoclub-35090790-u

Osvětlení škol, školek, chodeb, průchodů, šaten, archivů, výzkumných pracovišť, testovacích prostorů

page-image_jpeg-20150728084838-9053-dollarphotoclub-80881821-u
page-image_jpeg-20150727015813-1015-dollarphotoclub-35090790-u

Osvětlení nemocnic, ordinací, poliklinik, lékáren, bytových domů, sklepů, skladů

page-image_jpeg-20150727015813-1015-dollarphotoclub-35090790-u

Osvětlení hotelů, ubytoven, rekreačních a rehabilitačních zařízení, nádraží, letišť, prostor s regulovaným osvitem

page-image_jpeg-20150727030746-7927-dollarphotoclub-60505548-u
page-image_jpeg-20150727030746-3499-dollarphotoclub-60505472-u

Osvětlení úřadů, prodejních komplexů a galerií, butiků, obchodů, prodejen, autosalonů, restaurací a barů

page-image_jpeg-20150727030841-0980-dollarphotoclub-60269390-u
page-image_jpeg-20150727030841-4799-dollarphotoclub-35290288-u