Návrhy osvětlení

Navrhneme osvětlení dle Vašich požadavků – dle platných norem ČSN EN.
Výhodou neustále se rozvíjejících LED technologií je okamžitě znatelná úspora s minimálními počátečními náklady. Kvalitně navržené umělé osvětlení dle platných norem je jedním z klíčů ke spokojenosti pracovníků, zejména tam, kde se sluneční světlo nedostane vůbec, nebo minimálně.
Náš projekční tým pracuje ve výpočetním programu DiaLux a neustále sleduje aktuální trendy a novinky na poli LED osvětlení.

Denní osvětlení

Výpočet množství denního osvětlení vychází z nutné přítomnosti co největšího, či alespoň minimálně normou stanoveného množství světla, které je nutné pro veškeré zrakové činnosti vykonávané v interiérech. Oproti přímému oslunění, které může v mnoha ohledech být nepříjemné a oslňující, kde jsou nezbytné stínící prvky (slunolamy, žaluzie, rolety, apod.), denní osvětlení vychází ze zatažené oblohy v zimním období, kde jsou sluneční paprsky rozptýlené v atmosféře. Hygienické předpisy pro stanovení příslušných hodnot jsou uvedeny v normách ČSN níže.

Nově navrhované budovy musí mít vyhovující denní osvětlení tyto prostory:

  • obytné místnosti bytů
  • ložnice a pokoje pro dlouhodobé obývání
  • denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu
  • učebny škol
  • vyšetřovny a lůžkové místnosti zdravotnických zařízení
  • místnosti pro oddech a jídelny irčené pro uživatele vnitřních prostor bez denního světla

Denní osvětlení se navrhuje dle platných ČSN norem.
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – základní požadavky (2007)
ČSN 360020 Sdružené osvětlení (2015)
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – denní osvětlení obytných budov (2007
ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov – denní osvětlení škol
ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov – denní osvětlení průmyslových prostorů

Reálný stav

2

Navržený prostor

2 kopie

Vždy vybíráme ze široké škály světel tak, aby byl prostor rovnoměrně a hlavně logicky osvětlen, protože ne vždy je prvotní řešení tím nejlepším.

Postup přípravy realize:

1. Telefonický kontakt se zákazníkem (zaslání podkladů-výkres PDF, DWG, nákres ručně) popis starého osvětlení a základních požadavků
2. Naše návštěva (pokud je nutná) a zaměření skutečného stavu (rozměry pro 3D model, úroveň osvětlení, kabelové trasy)
3. Vypracování projektu + cenové nabídky (většinou do týdne, podle složitosti prostoru)
4. Konzultace řešení
5. Realizace

Základní pojmy LED osvětlení

LED – Polovodičová součástka, která obsahuje přechod P-N. Pokud přechodem prochází el. Proud propustným směrem, vyzařuje světlo. Barva světla závisí na chemickém složení polovodiče.
Lumen (lm) – Jedná se o jednotku množství světla, vyzařovaného do prostoru.
Lumen / Watt (lm/W) – Účinnost světelného zdroje.
Barevná teplota zdroje – Náhradní teplota chromatičnosti údává v Kelvinech barvu světla vnímanou lidským okem. Pro lepší představu si uveďme barvu obvyklého denního světla-5000K. Při návrhu je důležité si uvědomit i nastavení lidského organismu při určitých náhradních teplotách, které je dnes možné dodat v jakékoliv šíři.
Člověk je schopen vnímat barvy pouze od 400nm – 700nm, jakožto úzké spektrum elektromagnetických vln. Náhradní teplota chromatičnosti je tedy na snadě, neboť správně pojmenovat všechny složky světelného spektra není lidským okem možné.
Index podání barev – Zkráceně CRI (color rendering index), nebo Ra, označuje hodnotu schopnosti věrně rozpoznávat barvy. Slunce má hodnotu 100-zde jsou barvy vnímány nejpřirozeněji. Nejčastěji se setkáváme s Ra=80, dále pak na operačních sálech a ordinacích Ra=90.
IP – Krytí IP udává odolnost elektrických těles vůči prachu a vodě. Stupnici naleznete ZDE