Obchodní strategie firmy IMMAX je základním popisem praktického naplňování Vize a Mise společnosti.

Definuje detailně cíle a cesty, jak jich má být dosaženo. Předepisuje charakter podnikání na jednotlivých trzích a tržních segmentech a definuje jednotlivé procesy v rámci rozšířeného marketingového mixu 7P.

Product/Produkt – nabízíme co nejlepší produkty na trhu

Place/Místo – zajišťujeme dostupnost produktů a řešení pro zákazníka

Price/Cena – usilovně dbáme o co nejlepší poměr cena/kvalita

Promotion/Propagace – optimalizujeme náklady na reklamu a výstavy

People/Lidé – lidské zdroje považujeme za primární zdroj úspěchu firmy

Process/Procesy – trvale zlepšujeme procesy ve prospěch zákazníka

Planning/Plánování – plánováním eliminujeme rizika náhlých změn

Základním a prvořadým cílem obchodní strategie firmy IMMAX je vybudování takového obchodního vztahu, ze kterého vzejde pouze nadšený a věrný zákazník.

Proto usilovně a trvale zlepšujeme všechny obchodní, servisní a logistické procesy, aby vedly k nadstandardnímu a dlouhodobému uspokojení potřeb našich zákazníků při dodávkách jednotlivých produktů i komplexních řešení.