Nabízíme komplexní řešení a instalaci osvětlení kancelářských prostor, vstupních a jednacích místností, výrobních, montážních a skladovacích hal, dopravních tunelů a spojovacích koridorů, firemních komunikací, prodejních ploch, parkovišť a jiných logistických ploch.

Naše firma nabízí nejmodernější dostupná řešení založená na využití nových typů extrémně úsporných LED zdrojů, které dosahují životnosti výrazně vyšší než ostatní světelné zdroje (i než starší typy LED) při možnosti využití stávající elektrické a konstrukční infrastruktury pro snížení investičních nákladů.

Osvětlení výrobních a provozních hal

page-image_jpeg-20150901112039-7834-dollarphotoclub-67765395-u
page-image_jpeg-20150727121436-9796-dollarphotoclub-10484262-u

Osvětlení skladů, logistických prostor, kontrolních pracovišť, expedic a balících hal

page-image_jpeg-20150727110335-6766-dollarphotoclub-67981064-u
page-image_jpeg-20150727013523-2485-dollarphotoclub-20450682-u

Osvětlení budov, koridorů, komunikací, externích skladů, odstavných ploch a pracovišť

page-image_jpeg-20150727013619-6921-dollarphotoclub-55251035-u
page-image_jpeg-20150831111547-3271-dollarphotoclub-61615583-u
page-image_jpeg-20150831115718-6464-dollarphotoclub-59283957-u

Osvětlení externích výrobních a těžebních technologií

page-image_jpeg-20150727031014-3580-dollarphotoclub-5186186-u
page-image_jpeg-20150727031014-0134-dollarphotoclub-69910729-u

Osvětlení zemědělsko-živočišných výroben a zpracovatelských závodů a kontrolních stanovišť

page-image_jpeg-20150727013737-6042-dollarphotoclub-83745256-u
page-image_jpeg-20150727013737-9350-dollarphotoclub-83745241-u