Naše firma nabízí nejmodernější dostupná řešení založená na využití nových typů extrémně úsporných LED zdrojů, které dosahují životnosti výrazně vyšší než ostatní světelné zdroje (i než starší typy LED) při možnosti využití stávající elektrické a konstrukční infrastruktury pro snížení investičních nákladů.

Obvykle se návratnost pohybuje v řádu jednoho až tří roků. Celý zbytek životnosti LED svítidel (cca 15 let) již tato jen přispívají k úsporám, které mohou činit oproti klasickým zdrojům až 80%.

Osvětlení ulic, přechodů a zastávek

page-image_jpeg-20150622022853-1189-sedna-lighting-industrial-street-lighting-blog
page-image_jpeg-20150622022853-5505-led-verejne-osvetleni

Osvětlení parkovišť, odstavných ploch, volnočasových ploch, parků a náměstí

Night park in autumn
Half empty underground garage or parking

Osvětlení sportovišť, stadionů a externích kulturních ploch

{"focusMode":2,"deviceTilt":-0.07105620304611726,"whiteBalanceProgram":1,"macroEnabled":false,"qualityMode":3}
Lichtmast

Osvětlení dálnic, přivaděčů, letišť, nádraží, stavenišť

Building construction Site night time at Thailand
.